Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawiań przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Akceptuję, nie pokazuj więcej

Nota prawna

Niniejsza strona internetowa została stworzona dla Herbal Pharmaceuticals Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691511, kapitał zakładowy w wysokości: 120 000 zł, NIP: 6762535004

Strona internetowa www.hashima.pl została utworzona, jako serwis informacyjno-produktowy, mający na celu przekazanie informacji na temat Firmy HERBAL PHARMACEUTICALS Sp. z o.o. oraz produktu Hashima Forte.

Wszelkie prawa autorskie do informacji, materiałów i elementów graficznych zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej przysługują Firmie HERBAL PHARMACEUTICALS Sp. z o. o.

Dokumenty, które są publikowane na tej stronie internetowej mogą być przepisywane, powielane, drukowane, kopiowane lub w inny sposób wykorzystywane jedynie w celach niekomercyjnych i na użytek własny. Firma udostępniając dokumenty nie przenosi na użytkowników strony internetowej żadnych praw autorskich do informacji, materiałów i elementów graficznych zamieszczonych na tej stronie na żadnym z pól eksploatacji.

Korzystanie z dostępu do strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na określone w przedmiotowej nocie prawnej warunki jej użytkowania. Niewyrażenie zgody oznacza brak uprawnień do korzystania z niniejszej witryny. Uprawnionymi do zawartości strony oprócz użytkowników strony na warunkach określonych w przedmiotowej nocie prawnej są HERBAL PHARMACEUTICALS Sp. z o.o. oraz osoby trzecie, które wyraziły zgodę na wykorzystanie ich praw w takiej formie przez HERBAL PHARMACEUTICALS Sp. z o.o.

Wszelkie informacje i dane dostępne na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjno-produktowy i przeznaczone są wyłącznie do ogólnej prezentacji produktu Hashima Forte. Informacje opublikowane na stronie internetowej dotyczące tego produktu nie są w żadnym wypadku próbą udzielenia profesjonalnej medycznej porady lub instrukcją użycia wspomnianego produktu w konkretnej sytuacji. W żadnym wypadku treści zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Przed użyciem produktu Hashima Forte pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą oraz zapoznać się z informacją oraz ulotką dołączoną do produktu.

Pełne informacje dotyczące produktu prezentowanego na stronie internetowej znajdują się w ulotce dołączonej do produktu. Treść ulotki znajduje się na stronie internetowej.

HERBAL PHARMACEUTICALS Sp. z o.o. podejmuje wszelkie możliwe starania, aby za pomocą niniejszej strony internetowej dostarczać przemyślanych, prawidłowych, konstruktywnych, najnowszych i precyzyjnych informacji na temat produktu Hashima Forte.,

Żadna informacja zamieszczona na niniejszej stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Nazwy branżowe i firmowe pojawiające się w serwisie www.hashima.pl są objęte prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych HERBAL PHARMACEUTICALS Sp. z o.o. lub pozostają przedmiotem innych praw, którymi HERBAL PHARMACEUTICALS Sp. z o. o. dysponuje. HERBAL PHARMACEUTICALS Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej bez inicjatywy i zgody HERBAL PHARMACEUTICALS Sp. z o. o, w szczególności z naruszeniem praw HERBAL PHARMACEUTICALS Sp. z .o. o. .

HERBAL PHARMACEUTICALS Sp. z o.o. zobowiązuje się do podtrzymania nieprzerwanego dostępu do strony. Dostęp do witryny może zostać przerwany z powodu prac związanych z jej utrzymaniem i aktualizacją oraz z innych ważnych względów, w szczególności z przyczyn technicznych. HERBAL PHARMACEUTICALS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z niniejszego serwisu internetowego, do których doszło bez winy HERBAL PHARMACEUTICALS Sp. z o. o..

HERBAL PHARMACEUTICALS Sp. z o. o. nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wywołane korzystaniem z tej strony internetowej z naruszeniem warunków określonych w niniejszej nocie prawnej, a także nieścisłościami czy brakiem danych dostępnych na stronie, zakłóceniami i błędami w działaniu strony, oprogramowaniem lub wirusami, do których doszło bez winy HERBAL PHARMACEUTICALS Sp. z o. o. ani też za szkody wynikające z bezprawnych zmian wprowadzonych w tychże danych przez osoby trzecie.

HERBAL PHARMACEUTICALS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony internetowej w dowolnym momencie oraz w dowolny sposób. HERBAL PHARMACEUTICALS Sp. z o. o. nie może zagwarantować aktualności ani przydatności informacji zawartych na stronie internetowej w każdym momencie jej użytkowania.

Bezpłatny E-book

W e-booku znajdziesz proste i szybkie w przygotowaniu przepisy dla osób z chorobą Hashimoto. Przekonaj się, że zdrowa dieta nie musi być nudna!

Pobierz